Wyniki programów dotacyjnych w Gdańsku: Kto otrzymał dofinansowanie na działania kulturalne?

W ostatnim czasie, władze miasta Gdańska ogłosiły rezultaty dwóch konkursów grantowych, które miały na celu wsparcie działań w sektorze kultury. Rozstrzygnięto zarówno naboru do dużej jak i małej puli grantowej dla organizacji pozarządowych (NGO) prowadzących działalność kulturalną, jak i wyniki pierwszej edycji programu „2024 Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Fundusz Twórczy”. Pierwszy z wymienionych programów skierowany jest do instytucji non-profit, natomiast drugi do twórców indywidualnych – artystek i artystów. Oba projekty mają na celu podkreślenie i umocnienie pozycji Gdańska jako ważnego centrum kulturalnego.

Konkursy na duże i małe granty dla NGO były otwarte dla propozycji działań, które miały na celu promowanie wydarzeń kulturalnych i festiwali, które przyczyniają się do budowania pozytywnego obrazu Gdańska jako miasta kultury. Wybrane zostały projekty, które najwięcej robią dla dostępności mieszkańców do różnorodnych form kultury i sztuki oraz te, które przyczyniają się do integracji społecznej i międzykulturowej w Gdańsku. Łącznie, dofinansowanie otrzymało aż 78 inicjatyw.

Termin składania wniosków upłynął 28 grudnia 2023 roku. „Dużymi grantami” określa się wsparcie na projekty, które skorzystają z dofinansowania przekraczającego 30 tysięcy złotych. W tym konkursie wpłynęło aż 88 aplikacji, spośród których wyłoniono 40 najlepszych. Na realizację tych projektów przeznaczono w sumie niemal 2 miliony złotych – dokładnie 1 milion 885 tysięcy.