Nowy Kliniczny Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w gdańskim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika

Inauguracja Klinicznego Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa miała miejsce dzisiaj w gdańskim szpitalu noszącym imię Mikołaja Kopernika. Jak donoszą przedstawiciele tej medycznej instytucji, oddział dysponuje 15 łóżkami dla pacjentów. Całość inwestycji pochłonęła blisko 17 milionów złotych.

Dawny oddział pediatryczny szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku przekształcono w nową jednostkę. Przeprowadzona modernizacja umożliwiła utworzenie m.in. 15 miejsc dla pacjentów, z czego dwa pokoje są dwuosobowymi salami intensywnej obserwacji, trzy sale dwuosobowe, kolejne trzy to sale jednoosobowe, a także znalazły się tam dwie izolatki oraz łazienki dla pacjentów.

Nowe pomieszczenia są bezpośrednio połączone z budynkiem, gdzie mieści się blok operacyjny. W sumie zajmują one około 541 metrów kwadratowych.

Dr hab. Rafał Pankowski, kierownik oddziału, podkreśla, że głównym celem tej jednostki będzie indywidualne podejście do każdego pacjenta, mające na celu złagodzenie lub całkowite wyeliminowanie dolegliwości bólowych.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji pacjenci będą mieli do dyspozycji komfortowe pokoje z łazienkami. Inwestycja ta przyczyniła się także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Podczas leczenia będą stosowane nowoczesne techniki terapeutyczne, takie jak: mikrochirurgia, metody małoinwazyjne, a także śródoperacyjna tomografia komputerowa, neuronawigacja komputerowa 3D oraz neuromonitoring rdzenia i korzeni nerwowych.