Pionierska technologia z Politechniki Gdańskiej przeciwdziała zagrożeniom z powietrza

Politechnika Gdańska stoi na czele konsorcjum, które jest w procesie tworzenia nowoczesnego systemu generującego oraz emitującego impulsy elektromagnetyczne o dużej mocy mikrofalowej. Celem tego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie potencjalnym atakom oraz szkodliwym działaniom bezpilotowych jednostek latających. Do realizacji tego ambitnego projektu zespół naukowców zdobył znaczące finansowanie w wysokości prawie 21,8 miliona złotych, które zostało przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Z uwagi na dynamicznie ewoluującą sytuację geopolityczną na całym globie, istnieje niezaprzeczalna potrzeba zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Ta konieczność dotyczy zarówno struktur wojskowych, jak i cywilnych obiektów takich jak lotniska, elektrownie, elementy sieci energetycznej, porty morskie czy rafinerie. To stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego. Kierujący projektem prof. Kazimierz Jakubiuk, który pracuje w Katedrze Elektrotechniki i Inżynierii Wysokich Napięć na Wydziale Elektroniki i Automatyki PG, podkreśla, że zasadniczym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązania, które bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia poziomu tego bezpieczeństwa.