Zakończyły się prace w okolicy pętli przy plaży

Dnia 28 listopada br. w odbiorze końcowym robót budowlanych dotyczących remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G w miejscowości Jantar uczestniczyli: Starosta Nowodworski Jacek Gross, Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Członek Zarządu Andrzej Sobociński oraz Radny Powiatu Michał Ambroziak.

O remoncie i przeprowadzonych pracach

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G w miejscowości Jantar był ważnym zadaniem dla Powiatu Nowodworskiego, ponieważ droga ta służy do przewozu towarów oraz jest ważnym środkiem komunikacji lokalnej. Dzięki przeprowadzeniu remontu, droga ta została przywrócona do dobrego stanu technicznego, co zapewni bezpieczeństwo i wygodę jej użytkownikom.

Warto dodać, że w ramach inwestycji wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku o długości ok. 210 m w obrębie pętli przy plaży. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków budżetu Powiatu i kosztowało łącznie 164 274,86 zł. Realizacja tej inwestycji pozwoliła na poprawę stanu technicznego drogi oraz zapewni większe bezpieczeństwo i wygodę jej użytkownikom.