Bogusław Ziemba objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Bogusław Ziemba, dotychczasowy inspektor, został mianowany na pozycję szefa pomorskich stróżów prawa. Na dzień dzisiejszy zaplanowano uroczyście zorganizowaną zbiórkę w celu oficjalnego powierzenia mu stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w mieście Gdańsku.

W tym wyjątkowym dniu obecni byli przedstawiciele różnych instytucji oraz służb, które współpracują ze strażą prawa. Wśród nich znaleźli się reprezentanci związków zawodowych policjantów oraz pracowników Policji. Nie zabrakło również komendantów miejskich i powiatowych z garnizonu pomorskiego, dowódców Oddziału Prewencji Policji (OPP) oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP) z Gdańska, a także kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Zgodnie z tradycją policyjną, uroczysta zbiórka przebiegła według ustalonych ceremoniałów.

Podczas swojego przemówienia, Bogusław Ziemba okazał wdzięczność za uznanie jego profesjonalizmu i doświadczenia w służbie, co zaowocowało powierzeniem mu misji kierowania garnizonem pomorskim. Zdecydowanie zadeklarował dalsze profesjonalne podejście do zarządzania wpływającym na bezpieczeństwo garnizonem oraz skupienie na działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie pomorskim.