Darowizna w postaci namiotu ekspresowego dla Stowarzyszenia "Jantar" od Wiceprezydenta Podsadnego

Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar” stał się szczęśliwym odbiorcą darowizny od wiceprezydenta Mateusza Podsadnego, która miała na celu wsparcie ruchu trzeźwościowego w Kaliszu. Prezent w postaci namiotu ekspresowego wraz z niezbędnym wyposażeniem ma za zadanie wzmacnianie aktywności edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez stowarzyszenie, nie tylko na terenie Kalisza, lecz także na skalę ogólnokrajową.

Pierwszą okazją do skorzystania z nowo przekazanego sprzętu ma być najbliższe Spotkanie Trzeźwościowe na Jasnej Górze. Działanie to jest integralną częścią strategii abstynenckiego klubu, który dąży do efektywnego przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii w społeczeństwie.

Darowizna została zrealizowana w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. To ważne przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagadnienia związane z nadużywaniem alkoholu i innych substancji szkodliwych dla zdrowia, a także przeciwdziałanie tym zjawiskom.