Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Rudnikach w Gdańsku

Został otworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ulicy Elbląskiej 66 w dzielnicy Rudniki w Gdańsku, gdzie mieszkańcy mogą przynosić różnego rodzaju odpady, takie jak farby, meble, leki po terminie ważności, sprzęt AGD czy akumulatory. Wizja na przyszłość zakłada siedem takich punktów rozlokowanych na terenie całego Gdańska.

Ten nowy PSZOK rozpoczął swoją działalność w poniedziałek, 9 października. Jest to drugie miejsce w Gdańsku, obok Zakładu Utylizacyjnego, gdzie mieszkańcy mogą w łatwy i bezpłatny sposób pozbyć się tzw. „problemowych” odpadów. Są to odpady, które z różnych powodów trudno jest utylizować, takie jak zużyte opony, meble, baterie, akumulatory czy leki.

Warto jednak podkreślić, że mimo iż PSZOK przyjmuje te odpady, nie jest on składowiskiem śmieci. Jest to miejsce wyposażone w specjalne kontenery do przechowywania poszczególnych typów odpadów zanim zostaną one przetransportowane do Zakładu Utylizacyjnego.