Podpisanie umowy dzierżawy terenu Portu Gdańsk przez spółkę BLG Logistics-AutoTerminal na potrzeby operacji wojskowych

Spółka BLG Logistics-AutoTerminal Gdańsk, znana z prowadzenia działalności w obszarze przeładunku sprzętu wojskowego na terenie Portu Gdańsk, podpisała umowę dzierżawy na okres 36 miesięcy. Teren ten jest przeznaczony do realizacji operacji związanych z obsługą sprzętu militarnego. Armia Stanów Zjednoczonych, korzystając ze wsparcia tej firmy, prowadziła już wcześniej różnego rodzaju operacje przeładunku na tym terenie.

Ważnym aspektem działalności BLG Logistics-AutoTerminal Gdańsk jest zapewnienie bezpieczeństwa sojuszniczym siłom zbrojnym Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno na naszym terytorium, jak i poza jego granicami. Firma ta ma za zadanie ułatwiać procesy logistyczne związane z wyposażeniem wojskowym niezbędnym dla przeprowadzenia operacji obronnych. Do tej pory rolę tę pełniła w Basenie Władysława IV.

Zadaniem spółki, w ramach zawartej umowy, było m.in. nadzorowanie procesów przeładunku sprzętu wojskowego armii amerykańskiej. Operacje te były częścią większego planu, który zakładał zapewnienie bezpieczeństwa krajom nadbałtyckim przez stałą obecność amerykańskich brygad wojskowych w Europie.