Bajpas kartuski: linia kolejowa za 140 milionów złotych oczekuje na pierwsze pociągi

Od blisko dwóch miesięcy, nowo wybudowana linia kolejowa pozostaje niewykorzystana mimo poniesionych kosztów jej budowy, które wyniosły aż 140 milionów złotych. Niemniej jednak, istnieją przypuszczenia, że już w przeciągu najbliższego miesiąca linia ta zostanie uruchomiona i pociągi zaczną po niej kursować, oferując stosunkowo szybką podróż. Linia ta znana jest jako tzw. bajpas kartuski.

Zaprojektowany jako alternatywne połączenie kolejowe między Gdańskiem a Kartuzami, bajpas kartuski został stworzony w odpowiedzi na przewidywaną modernizację linii 201 Gdynia – Kościerzyna, która może spowodować zawieszenie ruchu na istniejącej linii nawet do dwóch lat. Aby uniknąć tego scenariusza, podjęto decyzję o budowie nowej linii komunikacyjnej, która pomoże poprawić dostępność do metropolii dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się obszarów wokół Gdańska.

Proces udostępnienia bajpasu kartuskiego dla ruchu pociągów pasażerskich był możliwy od 9 grudnia ubiegłego roku. Już 12 września, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, przewoźnicy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – organ odpowiedzialny za organizację transportu na terenie województwa pomorskiego, zostali poinformowani o tej możliwości. To do organizatora przewozów należy decyzja o uruchomieniu linii. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zapewniają, że z ich strony zostało podjęte wszystko co możliwe, aby umożliwić te działania – tłumaczy Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK.