Realizacja inwestycji w budowę morskiego terminala przeładunkowego przy Rafinerii Gdańskiej

Rozwój projektu budowy morskiego terminala przeładunkowego zlokalizowanego przy Rafinerii Gdańskiej przekroczył już 50% zaawansowania. Prace inwestycyjne odbywają się równocześnie, obejmując zarówno część rafineryjną, jak i sam terminal. Budżet tego przedsięwzięcia przekracza 500 milionów złotych.

Plan inwestycyjny obejmuje konstrukcję nabrzeża przeładunkowego o długości wynoszącej około 380 metrów. Nabrzeże będzie zdolne do obsługi jednostek morskich o maksymalnej długości 130 metrów, głębokości zanurzenia do około 5,8 metra i szerokości do 17,6 metra.

Na nabrzeżu zaplanowano utworzenie dwóch stanowisk przeładunkowych, gdzie każde będzie wyposażone w cztery ramiona nalewcze, stworzone do obsługi statków zbiornikowych. W ramach projektu są jeszcze do zrealizowania budynki, które będą służyć jako centrum dowodzenia całym nabrzeżem. Dodatkowo planowane jest stworzenie rurociągów, estakad oraz infrastruktury podziemnej i pomocniczej. Ta ostatnia ma za zadanie połączyć nowo powstały terminal z istniejącą rafinerią. Inwestycję prowadzi Grupa Orlen.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą spółki należące do sopockiej Grupy NDI. Generalny wykonawca prowadzi prace w formie „pod klucz”.