Dotacje na konserwację zabytków w Gdańsku: blisko 3,3 mln zł dla właścicieli i zarządców

Właściciele i zarządcy zabytkowych obiektów w Gdańsku staną się beneficjentami prawie 3,3 miliona złotych. To suma, która zostanie przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane mające miejsce w 2024 roku. Środki te mają pomóc utrzymaniu i przywróceniu dawnej świetności historycznym budynkom miasta.

Najbliższa sesja Rady Miasta Gdańska będzie miała na swoim porządku aż 22 uchwały. Wszystkie z nich będą dotyczyły przyznania tych właśnie dotacji. Dofinansowanie ma wspomóc prace mające na celu ochronę i renowację gdańskich zabytków, a dzięki temu przyczynić się do zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego tego miasta.