Podwyżki dla pracowników Politechniki Gdańskiej

Na początku tygodnia, dokładnie w poniedziałek 29 kwietnia 2024 roku, kwestura Politechniki Gdańskiej zrealizowała na konta swoich pracowników przekaz pieniężny, stanowiący oznakę podwyżek. Ruch ten był efektem negocjacji pomiędzy reprezentantami administracji uczelni a delegatami związków zawodowych funkcjonujących na terenie Politechniki.

Podczas tych rozmów doszło do wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego dystrybucji funduszy ministerialnych przeznaczonych na podwyżki dla kadry publicznych uczelni wyższych, które przyznane zostały tej gdańskiej instytucji edukacyjnej (suma ta wynosiła około 91 milionów złotych). Propozycja, która zdobyła aprobatę Związku Nauczycielstwa Polskiego (bez NSZZ „Solidarność”) – a co za tym idzie, również po upływie 30-dniowego terminu na znajdowanie wspólnej pozycji przez obie organizacje związkowe – zakładała podejście promujące rozwój zarówno pracowników jak i samej uczelni.

Zgodnie z tym rozwiązaniem, w grupie nauczycieli akademickich (skrócona nazwa: NA), podstawą była podwyżka obowiązkowa o 15% i druga, motywacyjna, również o 15% (decyzję o jej wysokości podejmowali kierownicy jednostek). Dlatego potencjalna suma podwyżki dla tej grupy wynosiła 30%. Tymczasem, w grupie pracowników pełniących role nieakademickie (oznaczonych jako NNA), wyjściową wartością była również podwyżka obowiązkowa w wysokości 10% i dodatkowo 10% podwyżki motywacyjnej (tutaj także ewentualne zmiany zależały od decyzji szefów jednostek). W takim przypadku, potencjalna suma podwyżki oscylowała wokół 20%.