Planowane przesunięcie żurawia M15 na terenach Stoczni Gdańskiej: mała zmiana o dużym znaczeniu

Przeniesienie żurawia M15 z terenów Stoczni Gdańskiej jest niewielką modyfikacją, która jednak istotnie wpłynie na produkcję kutrów. Ten wyraźnie widoczny dźwig ustawiony obok budynku traserni nie jest już używany i stanowi przeszkodę w procesie produkcji. Ponadto, nie jest możliwe przeprowadzenie niezbędnej renowacji w jego obecnej lokalizacji. Mimo to, konserwator zabytków wyraził już wstępną zgodę na przeniesienie tego obiektu.

Żuraw M15 nie jest używany od 2009 roku. W 2013 roku, miasto zdecydowało się go zakupić za kwotę 156 tysięcy złotych, co oznaczało uratowanie go przed zniszczeniem.

Dźwig był używany do podnoszenia, transportowania i opuszczania różnych elementów konstrukcji statków na pochylni B5 działu K3. Pracował również we współpracy z innymi żurawiami. Ostatni gruntowny remont żurawia miał miejsce w 1978 roku.

Aktualna pozycja żurawia utrudnia produkcję kutrów w sąsiedztwie. Dodatkowo, miasto jako właściciel obiektu, nie jest w stanie przeprowadzić koniecznej renowacji w miejscu, gdzie obecnie się znajduje. W związku z tym, planowana jest relokacja żurawia.