Schronisko dla bezdomnych i kuchnia społeczna w Gdańsku otrzymają wsparcie finansowe z sezonowych parkingów

Suma blisko 600 tys. złotych zostanie przeznaczona na wsparcie działań charytatywnych w Gdańsku – budowę schroniska dla bezdomnych w Przegalinie oraz remont kuchni o profilu społecznym, zlokalizowanej w Nowym Porcie. Środki te pochodzą z dochodów uzyskanych przez Fundację Społecznie Bezpieczni, dzięki obsłudze parkingów w czasie letnim.

W sezonie letnim motorzyści mieli możliwość korzystania z płatnych parkingów sezonowych, które znajdowały się przy plażach w Gdańsku, a także w okolicy Parku Oliwskiego i Katedry Oliwskiej, w dzielnicy Oliwa.

Od 12 czerwca obowiązywała opłata za parkowanie na sześciu terenach. Parkingi zarządzane przez Fundację Społecznie Bezpieczni, funkcjonowały podczas okresu wakacyjnego na następujących ulicach: Cystersów i Plac Inwalidów w Oliwie; Kapliczna oraz Błękitna w Jelitkowie; Czarny Dwór na Zaspie i Nowotna w Stogach.

Za korzystanie z tych miejsc postojowych opłaty były pobierane od 9.00 do 19.00, przez cały tydzień. Stawka opłaty wynosiła 10 zł za nieograniczony czas postoju, z wyjątkiem parkingu przy ul. Cystersów, gdzie cena wynosiła 4 zł za godzinę. Dla osób parkujących krócej niż 15 minut, postój był bezpłatny.